Juridisk information

EDITOR

För all information som rör driften av webbplatsen, vänligen kontakta: info@ryggsackar.com

Webbplatsen Ryggsackar produceras av företaget Ryggsackar.com SIRET 907 862 320 R.C.S. vars huvudkontor ligger på 112 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE.

Förlagschef: Ryggsackar.com

BOENDE

Webbplatsen är värd för :

PlanetHoster https://www.planethoster.com/

4416 Louis-B.-Mayer – QC H7P 0G1 Laval, Kanada

Kanadensiska servrar

KONTAKT

Om du har några frågor om dina beställningar, vänligen kontakta oss via e-post på: info@ryggsackar.com

För alla förfrågningar om partnerskap kan du kontakta oss via e-post på info@ryggsackar.com eller per telefon. Observera att 06 95 86 37 56 inte kan besvara frågor om dina beställningar på detta nummer.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda denna webbplats bekräftar besökaren att han eller hon har haft möjlighet att läsa dessa användarvillkor och de allmänna försäljningsvillkoren. Ryggsackar.com strävar efter att efter bästa förmåga säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, och förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning korrigera innehållet. Ryggsackar.com kan dock inte garantera riktigheten, precisionen eller fullständigheten av den information som görs tillgänglig på denna webbplats. Följaktligen avsäger sig ryggsackar.com allt ansvar:

 • För alla avbrott på webbplatsen – förekomst av fel
 • För eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den information som finns på webbplatsen.
 • För eventuella skador till följd av tredje parts bedrägliga intrång som leder till en ändring av den information som görs tillgänglig på webbplatsen.
 • Och mer generellt för alla direkta eller indirekta skador, oavsett orsak, ursprung, natur eller konsekvenser, inklusive i synnerhet kostnader som kan uppstå vid köp av varor som erbjuds på webbplatsen, förlust av vinst, kunder, data eller annan förlust av immateriella tillgångar som kan uppstå på grund av att någon person har tillgång till webbplatsen, att det är omöjligt att få tillgång till den eller att information som kommer direkt eller indirekt från den senare har fått kredit.

LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra Internetkällor. I den mån ryggsackar.com inte kan kontrollera dessa externa webbplatser och källor kan ryggsackar.com inte hållas ansvarig för tillgängligheten på dessa externa webbplatser och källor, och kan inte hållas ansvarig för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som finns på dessa externa webbplatser eller källor. Dessutom kan ryggsackar.com inte hållas ansvarig för någon förlust eller skada, bevisad eller påstådd, som uppstår till följd av användning av eller tillit till innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på dessa externa webbplatser eller källor.

EGENDOMSRÄTT

Webbplatsen och all programvara som används i samband med den kan innehålla konfidentiell information som skyddas av immaterialrättslagstiftningen eller annan lag. Om inget annat anges är de immateriella rättigheterna till de dokument som finns på webbplatsen och alla delar som skapats för denna webbplats exklusivt ägda av ryggsackar.com, som inte beviljar någon licens eller någon annan rättighet än rätten att konsultera webbplatsen. Särskilt de varumärken och andra immateriella rättigheter som nämns på webbplatsen tillhör de berörda enheterna på ryggsackar.com.

Reproduktion av alla dokument som publiceras på webbplatsen är endast tillåten i informationssyfte för personligt och privat bruk, och reproduktion och användning av kopior för andra ändamål är uttryckligen förbjuden. Det är också förbjudet att kopiera, modifiera, skapa ett avledt verk, göra reverse engineering eller på annat sätt försöka hitta källkoden (utom i de fall som föreskrivs i lag), sälja, överlåta, underlicensiera eller på något sätt överlåta alla rättigheter i samband med programvaran. På samma sätt är det också förbjudet att modifiera programvaran eller använda modifierade versioner av programvaran, särskilt (men inte uteslutande) i syfte att få obehörig tillgång till tjänsten och att få tillgång till webbplatsen på något annat sätt än genom det gränssnitt som ryggsackar.com tillhandahåller dig för detta ändamål.

FOTOREFERENSER OCH KÄLLOR

Uppdateringen av denna sida är inte automatiserad med uppdateringen av de bilder som presenteras på webbplatsen. På webbplatsen kan det förekomma foton från flera fotografer beroende på säsong. Information om fotografernas identitet kan erhållas från kundtjänsten.

DATABEHANDLING OCH FRIHETER

All personlig information som internetanvändaren kan behöva överföra till ryggsackar.com för att använda vissa tjänster omfattas av bestämmelserna i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling och individuella friheter. Internetanvändaren har därför rätt att få tillgång till, rätta och radera de personuppgifter som rör honom/henne, vilket han/hon kan göra när som helst genom att skicka ett brev till följande adress: Skydd av personuppgifter ryggsackar.com – Communication Service 112 Avenue Sainte Marguerite NICE.

POLICY FÖR COOKIES

 • Webbplatsen är också utformad för att vara särskilt uppmärksam på kundernas behov. För detta ändamål använder ryggsackar webbläsarcookies (dvs. spår som lagras i kundens datorutrustning). Syftet med kakan är att ange ditt besök på webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen för att:
  • Förbättra den personliga servicen för kunderna
  • Mätning av webbplatsens publik
 • När kunden besöker webbplatsen för första gången informeras han/hon om användningen av dessa spårare och om det faktum att om han/hon fortsätter att surfa på webbplatsen innebär det att han/hon godkänner användningen av dem.
 • Kunden kan vägra att använda dem, särskilt genom att konfigurera sin enhet. De kan också radera cookies i sina datorinställningar.
 • Om du avvisar cookies kan ryggsackar.com inte garantera att du kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen.

NEWSLETTERS

Våra newsletters skickas via e-post till användare som begär att få prenumerera på nyhetsbrevet. Dessa e-postmeddelanden skickas under varumärket ryggsackar.com.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att använda länken längst ner i varje newsletter.